Jeg hadde æren av å presentere på NHN ‘Containerdagen’, der jeg delte min ekspertise på to sentrale temaer: DevSecOps, og signering av commits og containere i Kubernetes klustre ved bruk av cosign og kyverno.

Min presentasjon om DevSecOps understreket den viktige rollen sikkerhet har i moderne programvareutviklingslivssyklus, med vekt på dens betydning i alle faser fra design til utrulling. Hovedbudskapet sirklet rundt betydningen av å integrere sikkerhetstiltak i de tidlige stadiene av utviklingen for å effektivt dempe potensielle risikoer.

Den andre delen av presentasjonen min var viet til den tekniske implementeringen av signering av commits og containere i Kubernetes klustre. Ved hjelp av cosign og kyverno, demonstrerte jeg hvordan man kan etablere et ekstra lag med sikkerhet og tillit innen Kubernetes utrullinger, noe som forbedrer den generelle integriteten til applikasjonsmiljøet.

Kunnskapsutvekslingen som fulgte etter presentasjonene var spesielt givende, da det muliggjorde en fruktbar diskusjon om utfordringene og fremtiden for sikker programvareutvikling.