GitOps er en mekanisme for å provisjonere et økosystem av applikasjoner og infrastrukturer, definert gjennom git-kodebase. Gjennom verktøy som støtter gitOps får man en mekanisme som automatisk synkroniserer kjøretiden i henhold til definisjonen.

Kombinert med kontinuerlig deployment kan utviklere provisjonere raskere og smidigere enn med en klassisk leveransemodell.

Der DevOps er en kultur for CI/CD i en organisasjon, er gitOps den praktiske tilnærmingen.

Vi ser på ArgoCD som verktøy for å provisjonere flere applikasjoner mot kubernetes ved bruk av app-of-apps metodikken.

NNUG Kontainerteknologi