Den lille testautomatiseringsdagen

På “Den lille testautomasjonsdagen” hadde jeg gleden av å presentere DevSecOps og Secure Development Lifecycle (SDLC) med fokus på bruk av GitLab som et illustrativt eksempel.

Min presentasjon fokuserte på hvordan DevSecOps kan integreres i SDLC for å fremme en kultur med innebygd sikkerhet i alle faser av utviklingsprosessen. Jeg demonstrerte hvordan GitLab kan brukes som en effektiv plattform for å implementere DevSecOps praksis, med det formål å minimere risiko for sikkerhetsbrudd og akselerere utviklingssykluser.

Gjennom eksempler fra GitLab fremhevet jeg hvordan automatisk testing, kontinuerlig integrasjon og kontinuerlig utrulling kan bidra til mer robuste og sikre applikasjoner. Jeg la spesielt vekt på hvordan disse praksisene, sammen med proaktiv overvåkning og umiddelbar respons på sikkerhetsproblemer, kan forbedre organisasjonens generelle sikkerhetsstilling.

Videre vektla jeg betydningen av en sikker utviklingssyklus, der sikkerhet vurderes som en grunnleggende komponent på lik linje med funksjonalitet og ytelse. Jeg demonstrerte hvordan en sikker utviklingslivssyklus kan implementeres i GitLab, noe som gjør det mulig å levere høykvalitetsprogramvare raskt, samtidig som det opprettholdes høye sikkerhetsstandarder.

Gitlab Supply Chain